Mieczysław Potocki

Między Dźwiną a Wilią

Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej

 • Autor

  Mieczysław Potocki

 • ISBN

  978/83-61344-07-0

 • Rok wydania

  2009

 • Liczba stron

  160

 • Oprawa

  Miękka

 • Format

  145 x 205 mm

 • Cena detaliczna

  28 zł

 • Ebook

  Brak

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka zawiera wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, słynnego majora Węgielnego z lat 1939-1950, o których sam autor pisze, że „spisałem je z myślą, aby tamte wydarzenia ocalić od zapomnienia, zwłaszcza że niektóre z nich pozostałyby nieznane, gdyż tylko ja o nich wiedziałem”. Książka dzieli się na część dotyczącą lat 1939-1944, gdy autor opisuje swoje walki z okupantami na Ziemi Wileńskiej oraz na okres 1944-1950 będący wzruszającym zapisem przeżyć polskiego żołnierza w sowieckich obozach i komunistycznych więzieniach na terenie Polski. We wspomnieniach wiele jest odniesień do osobistych uczuć i rozterek majora dzięki czemu jest to niezwykle cenna pozycja nie tylko jeśli chodzi o walory historyczne, ale również jeśli chodzi o ukazanie charakteru polskiego oficera. Mieczysław Potocki, ps. „Węgielny” od 1940 roku organizował struktury konspiracyjne na terenie przedwojennego województwa wileńskiego doprowadzając do utworzenia Zgrupowania nr 2 AK. Stojąc na jego czele, w 1944 roku stoczył zwycięskie bitwy z Niemcami pod Wodzianami, Bołoszą i Krawczunami. 17 lipca 1944 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. Po powrocie do Polski przez kilka lat był więziony. Zmarł 11 listopada 1989 roku.

Od Autora

Książka niniejsza zawiera moje wspomnienia z okresu 1939–1944 na Wileńszczyźnie oraz z lat 1944–1950 spędzonych w obozach w ZSRR i w więzieniu po powrocie do Polski.

Spisałem je z myślą, aby tamte wydarzenia ocalić od zapomnienia, zwłaszcza że niektóre z nich pozostałyby nieznane, gdyż tylko ja o nich wiedziałem. Odnosi się to głównie do lat 1939–1944, gdy na Wileńszczyźnie osobiście decydowałem o realizacji pewnych postanowień. Mam nadzieję, że zapiski te przyczynią się do lepszego poznania prawdy o tym okresie.

Swoje przeżycia opisuję w porządku chronologicznym. Przedstawiam tylko te zda¬rzenia, które zapadły mi głęboko w sercu i umyśle. Unikam szczegółowych charakterystyk postaci. Zależy mi raczej na zwięzłym ukazaniu faktów, które przemawiają same za siebie. Podaję najważniej¬sze informacje z życia konspiracyjnego jedynie na terenie Inspektoratu „BC” ziemi wileńskiej oraz walk Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich nr 2 Armii Krajowej mjr. „Węgielnego”. Brak tu wielkiej polityki, rozważań na temat stosunków narodowościowych, religij¬nych, społecznych i kulturalnych. Zostawiam te dziedziny specjalistom.

Niektóre fragmenty moich wspomnień mogą być niekompletne. Spisywałem je po trzydziestu latach od zakończenia działań konspiracyjnych i walk partyzanckich. To zrozumiałe, że nie wszystkie szczegóły tamtych lat przetrwały w mojej pamięci.

Jeśli Wspomnienia… przyczynią się w jakimś stopniu do opraco¬wania całości historii walk na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej, będę uważał, że spełniły swoje zadanie.

Mieczysław Potocki „Kamień” – „Węgielny”